Оренда водних об'єктів - [Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області]
Державне агентство водних ресурсів України

Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області


Актуально

     З 01.01.2015 року, в зв'язку з набранням чинності Закону України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» орендна плата за водні об'єкти, що надаються в користування на умовах оренди сплачується відповідно:

     Стаття 64. Склад доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";
     пункт 32) орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування.

РАХУНКИ ЗА ОРЕНДУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В МЕЖАХ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ І В МЕЖАХ ПО ОТГ

     Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
     частина 1 пункт 15) орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів.

РАХУНКИ ЗА ОРЕНДУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

     Стаття 69. Доходи бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів
     частина 1 пункт 15) орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування.

РАХУНКИ ЗА ОРЕНДУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БЕЗ ОТГ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


     Плата за надані у користування на умовах оренди водні об’єкти розраховується відповідно  до наказу Мінприроди від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.
     Відповідно до пункту 6 зазначеної методики орендодавець за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації, на який індексується середньозважена величина орендної плати по Україні, станом на 01 січня поточного року, яка є складовою розрахунку розміру орендної плати за надані в оренду водні об’єкти.
     Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні за надані в оренду водні об’єкти з урахуванням коефіцієнта індексації (Фп)

Рік Індекс споживчих цін за попередній рік (за даними Держстату) Коефіцієнт індексації* Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні на відповідний рік з урахуванням коефіцієнта індексації, у грн. за 1 гектар
За рік Кумулятивний*
2013 - - - 100,0
2014 100,5 1,000 1,000 100,0
2015 124,9 1,149 1,149 114,9
2016 143,3 1,333 1,532 153,2
2017 112,4 1,024 1,569 156,9
2018 113,7 1,037 1,627 162,7
2019 109,8 (110) 1,00 1,627 162,7

* застосовується кумулятивно з 01.01.2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


     З метою впорядкування процедури надання водних об'єктів та земельних ділянок водного фонду у користування на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Полтавської області головою Полтавської обласної державної адміністрації В.Бугайчуком прийняті наступні розпорядження:
             - № 504 від 18.11.2014 року "Про організаційні заходи щодо надання у користування на умовах оренди водних об'єктів та земельних ділянок водного фонду";
             - № 506 від 18.11.2014 року "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.02.2014 № 65"
             - № 507 від 18.11.2014 року "Про конкурсну комісію з відбору виконавця земельних торгів"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Користування водними об’єктами на умовах оренди

 


     З 01.07.2013 набрав чинності Закон України «Про аквакультуру», відповідно до прикінцевих положень якого статтю 51 Водного кодексу України, викладено у новій редакції. Зазначений закон та зміни до статті 51 Водного кодексу України змінюють існуючий підхід до процедури надання водних об’єктів в користування на умовах оренди.
      Відповідно до прийнятих змін, чинне законодавство розрізняє різні процедури та принципи надання водних об’єктів.
      По-перше водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми надаються в користування на умовах оренди відповідно та у порядку, передбаченому статтею 51 Водного кодексу України, для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт. Відповідно до статті 1 Водного кодексу України водосховище комплексного призначення – водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреаційних).
      Водні об’єкти надаються у користування на земельних торгах (статті 135 – 139 Земельного кодексу України) у комплексі із земельною ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (при цьому віднесення водного об’єкта до загальнодержавного або місцевого не має значення), відповідно до договору оренди, погодженого з територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України.
      Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420.
      У договорі оренди водного об'єкта визначаються зобов'язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами. Крім того, типовим договором оренди передбачено відповідальність орендаря за шкоду, що може бути нанесена третім особам, внаслідок неналежного виконання умов договору.
      Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта. Порядок розроблення паспорта водного об’єкта затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18.03.2013 № 99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за № 775/23307.
      Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.
      Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.
      Так, зокрема у статті 47 Водного кодексу України передбачені можливість та порядок обмеження права загального водокористування.
      Відповідно до положень зазначеної статті на водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду, що може бути врегульовано у договорі оренди або у додатковій угоді між ними.
      Водокористувач (орендар), який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.
      Орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).
      З наведеного вбачається, що громадяни України мають право реалізовувати свої права на загальне водокористування у передбачених для цього місцях.
      При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.
      Якщо водокористувачем (орендарем) не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень, а заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди є підставою для розірвання договору оренди. По-друге частини рибогосподарських водних об'єктів, рибогосподарські технологічні водойми, акваторії (водний простір) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, надаються в користування на умовах оренди відповідно до статті 14 Закону України «Про аквакультуру» для цілей аквакультури.
      Рибогосподарською технологічною водоймою є штучно створена водойма спеціального технологічного призначення, що визначається технічним проектом та/або паспортом, яка наповнюється штучно за допомогою гідротехнічних споруд і пристроїв та призначена для створення умов існування і розвитку об’єктів аквакультури (до зазначених водойм відносяться водойми державних та комунальних підприємств рибогосподарської галузі).
      Щодо орендодавців то відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів – Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям.
      Щодо водного об’єкта, частина якого розташована в межах населеного пункту, а інша частина за його межами, то одним із способів надання такого об’єкта в оренду шляхом зміни меж населеного пункту таким чином, щоб весь водний об’єкт знаходився в межах населеного пункту або за його межами. Зміна меж населеного пункту здійснюється у порядку, передбаченому Земельним кодексом України (статті 173 – 176 Земельного кодексу України). Також можливим є передача частини земельної ділянки (дна водного об’єкта) у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність (стаття 117 Земельного кодексу України).
      Щодо діючих договорів укладених до 01.07.2013, то відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
      Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
      Разом з цим, відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм (оренду), до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено договором.
      Крім того, відповідно до статті 32 Закону України «Про оренду землі» перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов договору, якщо інше не передбачено договором.

    Для керування в подальшій роботі відповідальними виконавцями на законодавчому рівні розроблені та прийняті наступні нормативні акти:

  
            - наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти»;
            - наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкту», затверджений в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 року № 775/23307;
            - постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів»;
             - Стаття 51 Водного кодексу України «Користування водними об'єктами на умовах оренди»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Аналіз сплати коштів до обласного бюджету за надані водні об'єкти у користування на умовах оренди

читати>>>>>

 

 
banner_pravo.jpg
bannerf.jpg
banner1.jpg
banner_3.jpg
banner_2.jpg
160_80.jpg
baner_minprirod.jpg
dva.jpg
oda2.jpg
obl-rada.jpgРозроблено спеціалістами управління © - 2016