Робота зі ЗМІ - [Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області]
Державне агентство водних ресурсів України

Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області


Актуально

Щодо висвітлення діяльності Полтавського облводресурсів у засобах масової інформації за 2017 рік

     Полтавське облводресурсів під час виконання покладених на нього завдань та відповідно до своїх повноважень постійно взаємодіє з місцевими органами самоврядування, виконавчої влади, обласними управліннями і організаціями та координує діяльність водогосподарських організацій, незалежно від їх форм власності, на території області.
     Водне господарство розглядається, як частина економіки області, оскільки воно призвано забезпечувати водою населення і галузі економіки в необхідній кількості. Тому серед багатьох екологічних проблем, що стоять перед місцевими органами самоврядування і виконавчої влади, природоохоронними і водогосподарськими організаціями, однією з найактуальніших є відродження життєдіяльності середніх і малих річок та водойм, раціональне використання і охорона вод. Ці питання періодично розглядаються постійними комісіями обласної ради, на колегіях і апаратних нарадах облдержадміністрації. Постійно здійснюється переписка по згаданих питаннях з обласною і районними державними адміністраціями, природоохоронними і сільськогосподарськими організаціями.
     Надаючи важливого значення розвитку і вдосконаленню використання та охорони водних ресурсів річок, водосховищ та ставків Полтавське облводресурсів через засоби масової інформації та населення, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади протягом 2017 року постійно здійснювалася роз'яснювальна та агітаційна робота щодо дотримання вимог і положень водного законодавства, здійснення в області робіт по відродженню та охороні водних ресурсів, зокрема, про:
- порядок надання у користування водних об'єктів на умовах оренди;
- необхідність поліпшення стану та охорони водних джерел, в тому числі середніх і малих річок, від виснаження і забруднення;
- підготовку об'єктів водогосподарського комплексу області до пропуску та пропуск льодоходу, весняної повені і паводків у 2017 році;
- наявність та сучасний стан водних ресурсів Полтавщини. Напрямки і заходи по їх екологічному оздоровленню;
- реалізацію в області заходів передбачених "Регіональною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року”;
- необхідність та значимість виконання в області заходів щодо створення та винесення в натуру прибережних захисних смуг річок та водойм;
- дотримання вимог та положень водного законодавства, Водного кодексу України при користуванні водними об’єктами та землями водного фонду;
   По згаданих вище питаннях в обласних газетах опубліковано 22 статті, які підготовлені спеціалістами Полтавського облводресурсів та міжрайонних управлінь водного господарства, надано 6 інтерв'ю на обласних телеканалах, 5 виступів по радіо, прийнято участь у 106 нарадах, заслухано доповіді і виступи керівників Полтавського облводресурсів на колегіях облдержадміністрації, сесіях обласної ради і засіданнях постійних комісій обласної ради.
   Фахівці Полтавського облводресурсів підтримують постійних зв'язок з обласною радою Українського товариства охорони природи. За минулий рік в учбових закладах, школах, перед населенням, членами районних рад товариства охорони природи спеціалістами Полтавського облводресурсів і міжрайонних управлінь водного господарства прочитано 19 лекцій з галузевих питань щодо наявності та сучасного стану водних ресурсів і об'єктів водогосподарського комплексу області, напрямків і заходів по їх екологічному оздоровленню, змін у чинному законодавстві. Роз'яснення з цих питань населенню спеціалістами Полтавського облводресурсів та міжрайонних управлінь водного господарства надаються постійно на виїзних нарадах-семінарах, особисто, в телефонному режимі, поштою, загалом за 2017 рік зареєстровано 306 звернень громадян та 113 запитів на інформацію.
   Спеціалісти Полтавського облводресурсів та підвідомчих організації протягом 2017 року залучалися до організації та брали участь у наступних природоохоронних громадських акціях: «Міжнародного Дня Дніпра», «За чисте довкілля», «Водні ресурси Полтавщини»; круглий стіл до «Всесвітнього Дня води».

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


banner_pravo.jpg
bannerf.jpg
banner1.jpg
banner_3.jpg
banner_2.jpg
160_80.jpg
baner_minprirod.jpg
dva.jpg
oda2.jpg
obl-rada.jpgРозроблено спеціалістами управління © - 2016