Лабораторія моніторингу - [Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області]
Державне агентство водних ресурсів України

Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області


Актуально

Лабораторією моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області здійснюється моніторинг водних об’єктів у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання за радіологічними та хімічними показниками. Згідно свідоцтва про визнання технічної компетентності № 2В/17/18 виданого 7 вересня 2018 року чинного до 21 вересня 2020 року лабораторія має право визначати 30 показників у грунтах та 35 показників у воді. Лабораторія офісу укладає угоди з підприємствами, які не мають власних лабораторій для визначення якості зворотних вод, скинутих ними в поверхневі водойми та каналізаційну систему міст та надає платні послуги юридичним та фізичним особам.

Згідно Програми гідрохімічного контролю якості водних ресурсів басейну ріки Дніпро кожний місяць відбираються проби з р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні, Власівського водозабору м.Кременчука та ВАТ «Полтаварибгосп».

Відповідно до розпорядження КМ України № 94-р від 20.01.2016р. нормативи СанПиН №4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 року втратили чинність. Виходячи з цього, визначення ГДК (гранично допустимих концентрацій) у поверхневих водах порівнянню до цих нормативів не підлягає.

Порівняння проводяться відповідно до показників зазначених у Наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012р. №471(«Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту»).


МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом лютого місяця 2019р.

Збільшити зображення

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 6 лютого 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 35,77 мгО/дм3, БСК5 –2,60 мгО2/3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,4 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 6 лютого 2019 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 34,30 мгО/дм3 , БСК5 – 2,52 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення по ХСК у 1,4 рази.

Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 - - 1,28 25,0 - - 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 6.02.2019 2,0 6,4 31 0,609 34,3 0,171 <0,132 0,121
Кам'янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 6.02.2019 2,0 6,60 49 0,581 35,77 0,261 0,072 0,158
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом січня місяця 2019р.

Збільшити зображення

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 10 січня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 28,57 мгО/дм3, БСК5 – 2,20 мгО2/3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

Збільшити зображення


У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 10 січня 2019 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 30,35 мгО/дм3 , БСК5 – 2,40 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення по ХСК у 1,2 рази.

Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 - - 1,28 25,0 - - 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 10.01.2019 1,0 8,08 30 0,204 30,35 0,171 <0,05 0,133
Кам'янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 10.01.2019 1,0 7,24 48 0,659 28,57 0,153 0,062 0,189
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом грудня місяця 2018р.

Збільшити зображення

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 05 грудня 2018 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 34,51 мгО/дм3, БСК5 – 3,16 мгО2/3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,4 рази, БСК5 - у 1,1 рази

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 05 грудня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 30,42 мгО/дм3 , БСК5 – 2,52 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення по ХСК у 1,2 рази.

У створі водозабору ВАТ «Полтаварибгосп» с.Святилівка Глобинського району з р.Дніпро (дата відбору 06 грудня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 35,87 мгО/дм3, БСК5 – 3,20 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення - по ХСК у 1,4, БСК5 у 1,1 рази.
Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 - - 1,28 25,0 - - 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 05.12.2018 1,0 8,80 57 0,250 30,42 0,246 0,058 0,114
в/з ВАТ "Полтаварибгосп" (с. Святилівка) 06.12.2018 1,0 8,00 60 0,270 35,87 0,270 0,065 0,127
Кам'янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 05.12.2018 2,0 7,12 50 0,622 34,51 0,208 0,062 0,183
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом листопада місяця 2018р.

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 07 листопада 2018 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 38,14 мгО/дм3, БСК5 – 4,24 мгО2/3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,5 рази, БСК5 - у 1,4 рази

Збільшити зображення

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 07 листопада 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 27,24 мгО/дм3 , БСК5 – 2,20 мгО2/дм3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази, БСК5 - у 1,6 рази

У створі водозабору ВАТ «Полтаварибгосп» с.Святилівка Глобинського району з р.Дніпро (дата відбору 08 листопада 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 32,69 мгО/дм3, БСК5 – 3,00 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення - по ХСК у 1,3 рази.
Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 - - 1,28 25,0 - - 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 07.11.2018 10,0 8,40 54 0,192 27,24 0,233 0,065 0,096
в/з ВАТ "Полтаварибгосп" (с. Святилівка) 08.11.2018 9,0 7,88 62 0,237 32,69 0,260 0,072 0,115
Кам'янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 07.11.2018 8,0 6,96 59 0,950 38,14 0,160 0,118 0,104
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом жовтня місяця 2018р.

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 18 жовтня 2018 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 37,60 мгО/дм3, БСК5 – 4,16 мгО2/3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,5 рази, БСК5 - у 1,4 рази

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 19 жовтня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 41,22 мгО/дм3 , БСК5 – 4,64 мгО2/дм3, вміст заліза загального – 0,478 мг/дм3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,7 рази, БСК5 - у 1,6 рази

У створі водозабору ВАТ «Полтаварибгосп» с.Святилівка Глобинського району з р.Дніпро (дата відбору 19 жовтня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 43,06 мгО/дм3, БСК5 – 4,88 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення - по ХСК у 1,7 рази, БСК5 - у 1,6 рази
Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 - - 1,28 25,0 - - 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 19.10.2018 13,0 9,44 59 0,158 41,22 0,252 0,068 0,063
в/з ВАТ "Полтаварибгосп" (с. Святилівка) 19.10.2018 14,0 8,24 62 0,242 43,06 0,287 0,097 0,105
Кам'янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 18.10.2018 13,0 7,52 50 0,540 37,6 0,120 0,051 0,088
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом вересня місяця 2018р.

Збільшити зображення

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 26 вересня 2018 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 38,00 мгО/дм3, БСК5 – 4,20 мгО2/3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,5 рази, БСК5 - у 1,4 рази

Збільшити зображення

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 26 вересня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 39,00 мгО/дм3 , БСК5 – 3,76 мгО2/дм3, вміст заліза загального – 0,478 мг/дм3.По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,6 рази, БСК5 - у 1,3 рази

У створі водозабору ВАТ «Полтаварибгосп» с.Святилівка Глобинського району з р.Дніпро (дата відбору 27 вересня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 41,00 мгО/дм3, БСК5 – 4,40 мгО2/дм3,марганець - 0,281мг/дм3 залізо загальне – 0,350 мг/дм3. Згідно Нормативів перевищення - по ХСК у 1,6 рази, БСК5 - у 1,5 рази
Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 - - 1,28 25,0 - - 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 26.09.2018 17,0 6,24 51 0,243 39,00 0,478 0,086 0,191
в/з ВАТ "Полтаварибгосп" (с. Святилівка) 27.09.2018 14,0 7,52 65 0,410 41,0 0,350 0,281 0,115
Кам'янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 26.09.2018 17,0 5,12 59 0,600 38,00 0,183 0,097 0,115
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом серпня місяця 2018р.

Збільшити зображення

Відповідно до розпорядження КМ України № 94-р від 20.01.2016р. нормативи СанПиН №4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 року втратили чинність. Виходячи з цього, визначення ГДК (гранично допустимих концентрацій) у поверхневих водах порівнянню до цих нормативів не підлягає.

Порівняння проводились відповідно до показників зазначених у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012р. №471(«Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства»). Щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту.

По річці Ворскла (с. Білики Кобеляцького району, дата відбору 08 серпня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 39,90 мгО/дм3, БСК5 – 4,28 мгО2/дм3, марганець - 0,183 мг/дм3. Згідно Нормативів перевищення зафіксовано по ХСК у 1,6 рази та БСК5 - 1,4 рази.

По річці Сула (м. Лубни, дата відбору 14 серпня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 46,44 мгО/дм3, БСК5 – 5,20 мгО2/дм3, та марганець - 0,146 мг/дм3. Згідно Нормативів перевищення зафіксовано по ХСК у 1,9 рази та БСК5 - 1,7 рази.

По річці Хорол (с. Вишняки Хорольського району, дата відбору 14 серпня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 81,02 мгО/дм3, БСК5 – 9,44 мгО2/дм3, залізо загальне – 0,695 мг/дм3 та марганець – 1,247 мг/дм3, вміст розчиненого кисню 1,84 млО2/дм3 (при нормі не менше 4,0 млО2/дм3). Згідно Нормативів перевищення зафіксовано по ХСК у 3,2 рази та БСК5 - 3,1 рази.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Збільшити зображення

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 08 серпня 2018 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 38,94 мгО/дм3, БСКповне – 5,59 мгО2/3.

Збільшити зображення

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 08 серпня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 41,83 мгО/дм3 , БСКповне – 5,85 мгО2/дм3, вміст марганцю – 0,114 мг/дм3.

У створі водозабору ВАТ «Полтаварибгосп» с.Святилівка Глобинського району з р.Дніпро (дата відбору 09 серпня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 43,27 мгО/дм3, БСКповне – 6,33 мгО2/дм3,марганець становив 0,163 мг/дм3.


Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 - - 1,28 25,0 - - 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 08.08.2018 24,0 6,60 58 0,178 41,83 0,280 0,114 0,165
в/з ВАТ "Полтаварибгосп" (с. Святилівка) 09.08.2018 23,0 6,72 60 0,266 43,27 0,255 0,163 0,183
Кам'янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 08.08.2018 23,0 6,12 59 0,414 38,94 0,219 0,093 0,130
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом липня місяця 2018р.

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 05 липня 2018 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 40,80 мгО/дм3, БСКповне – 5,00 мгО2/3, залізо загальне – 0,380 мг/дм3 (тепер посилання на норми СанПиН № 4630-88 є не коректними, оскільки згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016р. № 94-р вказаний документ з 01.01.2017р. втратив чинність, заміни немає).

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 05 липня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 43,74 мгО/дм3 , БСКповне – 5,32 мгО2/дм3, вміст марганцю – 0,111 мг/дм3.

У створі водозабору ВАТ «Полтаварибгосп» с.Святилівка Глобинського району з р.Дніпро (дата відбору 05 липня 2018 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 44,23 мгО/дм3, БСКповне – 5,48 мгО2/дм3, залізо загальне – 0,311 мг/дм3,марганець становив 0,107 мг/дм3.

Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 - - 1,28 25,0 - - 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 05.07.2018 22,0 6,12 54 0,581 43,74 0,285 0,111 0,285
в/з ВАТ "Полтаварибгосп" (с. Святилівка) 05.07.2018 23,0 6,04 58 0,496 44,23 0,311 0,107 0,195
Кам'янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 05.07.2018 20,0 6,20 61 0,498 40,80 0,380 0,089 0,257
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


banner_pravo.jpg
bannerf.jpg
banner1.jpg
banner_3.jpg
banner_2.jpg
160_80.jpg
baner_minprirod.jpg
dva.jpg
oda2.jpg
obl-rada.jpgРозроблено спеціалістами управління © - 2016